Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

www.sunorama.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Caddebostan Mah. Bağdat Caddesi Mengüç Apt. No: 311 K: 1 D: 5 Kadıköy, 34371 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim SUNORAMA CRUISES GEMICILIK HIZMETLERI AŞ (Bundan böyle “Sunorama” olarak anılacaktır).

www.sunorama.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Sunorama’nın sahip olduğu www.sunorama.com.tr internet sitesinden Kullanıcı’nın faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 a. Sunorama tarafından,  kullanıcının www.sunorama.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması ve internet sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Kullanıcının, nihai güvenliğinin sağlanması için kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı www.sunorama.com.tr  web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 b. Kullanıcı, www.sunorama.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Sunorama’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 

 c.Rezervasyonda kalacak kişilerin pasaport ve iletişim bilgilerinin doğru olmamasından kaynaklı hizmeti alamamanız veya hizmetin Sunorama tarafından iptali durumunda size bilgi verilememesinde Sunorama bu konuda sorumluluk ve yükümlülük kabul etmemektedir. Tüketici bu durumu gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder. d.Sunorama ödeme için kullanacağınız kredi kartının güvenli kullanım koşullarının ( Bankaların sistemlerinin olanakları ölçüsünde ) alınması için gerekli önlemleri alacaktır. Kullanıcının rezervasyon bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının Sunorama’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun rezervasyon bedelini Sunorama’ya ödememesi halinde kullanıcı, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

 e.Satış sözleşmesinde rezervasyonlara ait iptal & değişiklik koşulları detaylı olarak bildirilmiştir. Kullanıcı, rezervasyon yaptığında Sunorama’nın Satış Sözleşmesi’nde yer alan bu koşulları kabul etmiş sayılır ve iptal  & değişiklik durumunda Sunorama tarafından Satış Sözleşmesi’nde yer alan koşullar uygulanır.

 e. Sunorama, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, kullanıcıların kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, kullanıcı işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber Sunorama’nın sunduğu hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; kendisine bilgilendirme yapılmasına ve 6563 Sayılı Kanun uyarınca ticari elektronik iletiler paylaşılmasını kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı dilediği zaman bu bilgilendirmeleri almayacağını beyan ederek bu sistemden çıkış yapabilir4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme kullanıcının üyeliğini iptal etmesi veya Sunorama tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Sunorama, kullanıcının üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda kullanıcının üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

6. Yürürlük

Kullanıcının www.sunorama.com.tr İnternet sitesine üyelik kaydı yapması ile yukarıda belirtilen üyelik koşul ve şartlarını (gizlilik ve kullanım sözleşmesini) okumuş, anlamış ve kabul etmiş olduğunu, genel işlem şartı niteliğinde değerlendirilemeyeceğini kabul ve teyit ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme kullanıcının üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.